Ai primi di giugno u “zu Pietrino” pigghiò a tutta a so famigghia, i parenti cchiu stritti, cucini di secunnu e terzu gradu e si trasferirono nella casuzza